Termomodernizacja i audyt energetyczny

Termomodernizacja i audyt energetyczny

Energooszczędny budynek to zaprojektowany budynek w którym zastosowano odpowiedniej grubości i jakości ocieplenie, energooszczędne i sprawne systemy ogrzewania i wentylacji.
Co zatem w przypadku kiedy mamy już dom, ale koszty jego eksploatacji zaczynają nas przerastać?
Jedynym z rozwiązań jest termomodernizacja. Termomodernizacja pozwala Ci na znaczne zaoszczędzenie energii nawet w przypadku domów zniszczonych i starych.
Właściwie docieplony dom to oszczędność nawet ponad 40% kosztów związanych z ogrzewaniem. Firma CEB.COM.PL wykonuje audyty energetyczne które są podstawą przed termomodernizacją.

Zużycie ciepła w polskim budownictwie stopniowo maleje ale od lat 70-tych, 80-tych i 90-tych było zawsze dużo wyższe niż w krajach Unii Europejskiej z uwagi na duże straty energii i niestety również na niższe temperatury zewnętrzne. Ciepło w budynkach obecnie jak i wcześniej, tracone jest przede wszystkim przez duże powierzchnie niedocieplonych przegród zewnętrznych takich jak ściany zewnętrzne, stropodachy oraz duże połcie okienne i drzwi zewnętrzne. Straty generowane są również przez niską sprawność systemów ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, a co z kolei za tym idzie jednocześnie takie systemy i rozwiązania generują poważnie zanieczyszczenie środowiska.

Możemy jednak obniżyć nasze rachunki nawet od 20-30%!!! za:

  • ogrzewanie i wentylację
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  • energię elektryczną
  • koszt nośników energii takie np. takie jak gaz ziemny czy węgiel kamienny

Oszczędności te sięgają w skali roku nie małych sum dla gospodarstw domowych, a dużo większych dla firm i instytucji przez obniżenie tzw. kosztów stałych. Aby móc zaoszczędzić należy najpierw zainwestować w termomodernizację istniejącego budynku.

Państwo polskie wychodzi z pomocą do nasz z ustawą termomodernizacyjną wraz z bankami ze specjalną ofertą na termomodernizację.
W przypadku nowych budynków, już na etapie projektowania, stawiane są im wysokie wymagania techniczne budynku. Do tego celu wykonuje się projektowaną charakterystykę energetyczną.

Audyt energetyczny wstępny  czyli audyt energetyczny szacunkowy wykonywany jest wtedy gdy chcemy wstępnie oszacować przygotowanie inwestycji termomodernizacyjnej która wiąże się z zaciągnięciem kredytu. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę termomodernizacyjną,  która umożliwia uzyskanie dotacji na pokrycie nawet 20% kosztów inwestycji. Rozwiązaniem wstępnym dla mniej zamożnych inwestorów staje się wstępny audyt energetyczny, których wspólnie z inwestorem opracowujemy.

Taki audyt pozwala wstępnie oszacować:

  • koszty inwestycji
  • przewidywane oszczędności zużycia energii
  • przewidywane oszczędności kosztów ogrzewania
  • wysokość kredytu
  • wielkość udziału własnego w inwestycji termomodernizacyjnej

Profil CEB.COM.PL na LiveJournal

Profil CEB.COM.PL na CARE2.COM

Profil CEB.COM.PL na OPENLEARN